Mô hình 3 đỉnh có đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch như thế nào?

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là mẫu hình giá được nhiều nhà giao dịch quan [...]

Cách thức giao dịch với mô hình 3 đỉnh - Giải Pháp Chứng Khoán